BOLESTI I BILJKE od H do K

H

BOLESTI I BILJKE KOJE IH LIJEČE od H do....

Hemoroidi

borovnica, crvotočina, divizma, divlji kesten, hrast, jabuka, kamilica, lanilist, pasja ruža, piskavica, pitomi lan, pšenica, puzava pirika, rajčica, rosopas, obični, stolisnik, šafran, šumska jagoda, tmina, trputac, žutika trpka

 
Hemoroidi— krvarenja
bazga, borovnica, divlji kesten, kamilica, kupus, stolisnik
 
Hipohondrija
ljubica mirisna, matičnjak, paprena metvica, borač, vodopija
 
Histerija 
 bukvica, crveni luk, lavanda, dobričica, ljubica mirisna, maćuhica, matičnjak, odoljen, srčanik, šafran
 
Hripavac  
bazga, bijeli luk, bijeli sljez, divizma, gorušic,a jaglac, komorač, ljubica mirisna, majčina dušica, malina, marulja, povrtnica, ribiz crni, rosika, rosopas obični, slatka paprat, šafran, timijan, trputac, vodena trbulja, med
 
Hunjavica — tvrdokorna
 mažuran
 
 
  
 


Infekcija — jačanje protiv sklonosti kod djece mrkva  
Influenca 
bazga, brđanka, smreka (jela), srčanik, med
 
Insekti — rastjerivanje 
iđirot, oman
 
Iscrpljenost — duševna  
 lavanda, lipa, maćuhica, matičnjak, odoljen, stolisnik, med
 
Iscrpljenost — tjelesna 
  borovnica, islandski lišaj, kičica, maćuhica, obični ora, pasji trn, piskavica, srčanik, trešnj, vinova loza, zob, med
 
Iščašenja — (luksacija)  
kantarion, ječam, mažuran, obični orah, slatka paprat, stolisnik, timijan, tratinčica,
borovica obična, dobričica, dragušac, estragon, gladiš, gorušica, iđirot, jabuka, kupus, maćuhica, maslačak, obična salata, pelin,   puzava pirika, velika kopriva, vinova loza, zečja soca
 

Išijas

bazga, borovica obična, gorušica, grah, piskavica, rajčica

 

Izmjena tvari — oboljenja

borovica obična, kadulja, pelin, vinova loza

 

Izmjena tvari — pospješenje

bijela imela

 

Jajnici — upala 

crveni luk  

Ječmenac — (hordeolum)

poljska preslica, med

 

Jetra — bolovi, probadanje, pritisak

rosopas obični  

Jetra — dijetna sredstva

šljiva  

Jetra — grčeviti napadaji

kičica, rosopas obični

 

Jetra — nadutost

kičica, krkavina, lazarkinja, lavanda,  maslačak, pelin, ružmarin, srčanik, stolisnik, šparoga, vodopija  

Jetra — oboljenja, općenito

borovica obična, čestoslavica, čičak, dobričica, dragušac, kantarion, jetrenka, kamilica, kičica, komorač, krkavina, maslačak, mažuran, paprena metvica, pelin, perunika, pitomi lan, poreč, povrtnica, pšenica, puzava pirika, rosopas obični, ružmarin, srčanik, stolisnik, šafran, šparoga, šumska jagoda, tratinčica, turica, velika kopriva, zečja soca, zob, žutika trpka

 

Jetra — oteknuće

crvotočina, lavanda, hrast, jetrenka, kamilica, kičica, krkavina, marulja, pelin, rosopas obični, šparoga, žutika trpka

 

Jetra — pjege

hren ljuti

 

Jetra — upala

crvotočina, kadulja, kamilica, malina

 

Jetra — začepljenje

bijeli luk, čestoslavica, lavanda, hmelj, kičica, krkavina, lanilist, maslačak, pelin, ružmarin, srčanik, šparoga

 

Jezik — klijenut

broska, dragušac, pitomi lan

 

Jezik — obložen

pelin

 

Jezik — odebljanje sluzni­ce, (leukoplakija)

borovnica

 

Jezik — oteknuće

ribiz crveni

 

Jezik — rak

priljepača

 

Jezik — ranjav

paprena metvica

 

Jezik — upala

priljepača  
     
K

Kap

brđanka, broska,  gorušica, izop, lavanda, šafran, vinova loza  

Kap — sklonost

izop, jaglac krkavina, vinova loza  

Kašalj — grčeviti

crveni luk, marulja, mažuran, ribiz crni, rosika, šafran, trputac, med

 

Kašalj — krvavi 

crvotočina, divizma, gavez, hrast, plućnjak, stolisnik, velika kopriva, med

 

Kašalj — nadražaj kod tbc bolesnika

kadulja

 

Kašalj — s gnojnim ispljuv­kom

crveni luk, trputac, vodena trbulja

 

Katar

ariš, bazga, blaženi čkalj, crveni luk, divlji kesten, dobričica, oputina, plućnjak, smrdljiva kopriva, smreka (jela), tratinčica, tmina, trputac, vodena trbulja, med

 

Katar dvanaesnika kod dojenčadi

crveni luk, lazarkinja mirisna, ljubica mirisna, oputina, pelin, stolisnik, timijan, trputac, vinova loza

 

Kila — hernia 

divizma, gavez, hrast, pelin  

Klice — uništavanje

borovica obična, kamilica, lavanda, smreka (jela), timijan, vinova loza

 
Klijenut
lavanda, ružmarin, timijan, zob
 

Klijenut — djelomična (pareza)

bukvica

 

Klijenut — donjih udova

vinova loza

 

Klimakterij — smetnje, od­nosno teškoće

odoljen, šafran

 

Kolike — grčeviti napadaji u probavnom traktu

bijeli luk, borovnica, crvotočina,  ječam, kamilica, kantarion, lavanda, ribiz crni, tratinčica, trine od sijena

 

Kolike — s nadutošću

kamilica trine od sijena

 

Koljeno — oteklina

trine od sijena  

Kontuzija — zgnječenje tki­va

brđanka, gavez, kantarion, matičnjak, neven, obični orah, pelin, srčanik, timijan, tratinčica

 

Koprlvnjača — (urtikarija)

trine od sijena

 

Kosa — ispadanje

breza, crveni luk, čičak, iđirot, mažuran, obični orah, peršun, piskavica, poljska, preslica, velika kopriva, vodopija, med

 

Kosa — jačanje vlasišta

iđirot, vodopija

 

Kosa — lomljiva

proso

 

Kosa — oboljenje vlasišta

poljska preslica

 

Kosti — bolovi

gavez, trine od sijena

 

Kosti — fistule

iđirot, trine od sijena

 

Kosti — gnojenja

piskavica, trine od sijena

 

Kosti — gnjiljenje

iđirot, neven, obični orah, stolisnik, vinova loza, vodena trbulja, trine od sijena

 

Kosti — lomovi

brđanka, gavez

 

Kosti — oteknuće

piskavica, trine od sijena  

Kosti — ozljede

med

 

Kosti — smekšavanje

gavez, obični orah, trine od sijena

 

Kosti — upala pokosnice

gavez, kamilica, vilino sito, trine od sijena

 

Koštana srž — upala

piskavica, trine od sijena

 

Kozmetika

krastavac, proso

 

Koža — dijeta kod obolje­nja

celer, šparoga

 

Koža — ispucana

dunja, slatka paprat, med

 

Koža — kronična bolest (psorijaza)

borovica obična, hrast, rosopas obični, stolisnik, trine od sijena, med

 
Koža — krvarenja
 
brđanka, med  

Koža — nakupljanje teku­ćine, (edem)

smreka (jela)

 
Koža — nečistoće
 
 
bijeli luk, breza, čestoslavica, čičak, divizma, dragušac, hrast, kupina, oman, piskavica, priljepača, pšenica, šparoga, šumska jagoda, timijan, tmina, velika kopriva, vinova loza, vodopija, med  

Koža — oboljenja, općenito

ariš, broska, čičak, divizma, hrast, ječam, kamilica, lanilist, maćuhica, maslačak, povrtnica, stolisnik, šumska jagoda, trnina, zob, med

 

Koža — osipi

 

borovica obična, breza, čestoslavica, čuvarkuća, divizma, gorušica, grašak, hrast, kamilica, kupina, lanilist, ljubica mirisna, maćuhica, malina, obični orah, petoprsta, pšenica, priljepača, šparoga, timijan, trnina, vinova loza, zečja soca, zob, trine od sijena, med

 

Koža — oštro isparavanje

velika kopriva

 

Koža — pomlađivanje

piskavica, med

 

Koža — pospješenje cirku­lacije krvi

vinova loza

 

Koža — svrbež u starosti

čestoslavica, med

 

Koža — upala

crni sljez, divizma, kamilica, pšenica, med

 

Koža — vlažni osipi

 

crvotočina, čičak, čuvarkuća, divizma, kamilica, lanilis,t priljepača, pšenica, sikavica, trine od sijena

 

Koža — vodena bolest

ariš

 

Kožna bolest — favus

piskavica, med

 

Kožni osipi — poput koprivnjače

velika, kopriva

 

Krajnici — otečeni

poljska preslica, šljiva

 

Krajnici — upala

anis, crni sljez, dunja, obični  

Krastavost

dragušac, gorušic,a maćuhica, pšenica, rajčica, trešnja, vodopija, zob

 

Kraste

anis, borovica obična, kadulja, kamilica, krkavina, maćuhica, neven, oman, trine od sijena

 

Krsta — bolovi i krutost

odoljen

 

Krstobolja

bazga, brđanka, gorušica, kamilica, kantarion,  turica, zob trine od sijena

 

Krv — čišćenje

bazga, bijela mrtva kopriva, bijeli luk, borovica, obična breza, broska, celer, crveni luk, čestoslavica, čičak, dobričica, dragušac, gavez, gladiš, izop, jagorčika, kičica, komorač, krkavina, kupina, kupus, lipa, ljubica mirisna, maćuhica, malina, maslačak, neven, obični orah, oputina, pasja ruža, pelin, piskavica, podbijel, poljska preslica, proso, pšenica, puzava pirika, ribiz crni, ružmarin, smreka (jela), srčanik, stolisnik, suručica, šumska jagoda, tratinčica, trputac, velika kopriva, vinova loza, vodopija, vrtna ruža, zečja soca, med

 

Krv — gubitak nakon operacije

gavez, poljska preslica, rajčica

 

Krv — izljev

brđanka, divizma, gavez, kantarion,  matičnjak, neven

 

Krv — navala

bijela imela, krastavac

 

Krv — navala krvi u glavu

bijela imela, gorušica, jagorčika, lavanda, stolisnik  

Krv — obnavljanje

pelin, poljska preslica, vinova loza, med

 

Krv — otrovanje

bijeli luk, brđanka, hrast, piskavica, trine od sijena

 

Krv — poboljšanje

cikla, celer, dragušac, gavez, oputina, pelin,  poljska preslica, rajčica, smrdljiva kopriva, srčanik, stolisnik, velika kopriva, vinova loza

 

Krv — podlijevanje

bijeli luk

 
Krv — povećanje  cikla, poljska preslica, med  
Krv — povraćanje  bijela imela, hrast, velika kopriva, vodopija  
Krv — slabokrvnost  bijela mrtva kopriva, blaženi čkalj, brđanka, cikla, gavez, iđirot, islandski lišaj, kantarion, kičica, kupus, majčina dušica, oman, pelin, poljska preslica, puzava pirika, rajčica, srčanik, timijan, velika kopriva, vinova loza, med  
Krv u pljuvački crvotočina, gavez, pšenica, stolisnik, vinova loza, vodena trbulja, med  
 Krv zgrušana — odvođenje gorušica, komorač, mažuran, timijan  
Krvarenja — unutarnja  ariš, hrast, pasja ruža, poljska preslica, stolisnik, tratinčica, vinova loza  
 Krvni sudovi — proširenje, grčevi  brđanka, kamilica, obična salata, ružmarin, trešnja  
Krvni sudovi — sužavanje  rusomača  
 Krvni tlak — normalizacija  bijela imela,  kupus,  stolisnik   
 Krvni tlak — povišeni  bijela imela,  bijeli luk, obična salata,  paprena metvica,  rajčica,  žutika trpka  
 Krvni tlak — sniženi  bijela imela,  cikla,  ružmarin  
 Krvotok — općenite smetnje rajčica,  ružmarin  
 Krvotok — poboljšanje  bijela imela,  bijeli luk,  borovica, obična,  iđirot, stolisnik  
 Krvotok — pospješenje  bazga,  bijela imela,  gorušica, kičica,  odoljen,  pelin,  pšenica, rusomača,  ružmarin,  stolisnik,  vodopija, med  
 Krvotok — smetnje bazga,  bijela imela,  brđanka, kičica,  pšenica,  rusomača,  stolisnik,  vinova loza  vodopija,  zob, med  
 Kućni čajevi — recepti kupina,  lazarkinja mirisna  
 Kuk — bolovi  dobričica, poljska rotkva,  šparga,  timijan  
 Kukac (panaricij) — gnojna upala prstiju  brđanka, broćika, crni sljez,  crveni luk, kamilica, kupus,  obični orah,  trine od sijena, med  
 Kurje oči  crveni luk, čuvarkuća,  pšenica,  rosopas obični,  med  


Nastavak slijedi ...


Vrati se natrag    Glavna stranica Nastavak
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free